Bezplatná kalkulácia ofsetovej tlače

Ofsetová tlač patrí medzi najpoužívanejšie technológie tlače. Dokonalá ostrosť, špičková tlačiarenska kvalita a variabilita materiálov na ktoré môžeme ofsetom tlačiť sú nesporné výhody tejto technológie oproti iným tlačiarenským technikám.

Ofset je nákladovo efektívny už od približne 500 kusov, pretože čím viac tlačíte, tým menej platíte za jeden výtlačok

Online tlač letákov Printy.sk

Náklady ofsetovej tlače

Ofsetová tlač je najvhodnešia pre veľkoobjemovú komerčnú tlač. Ofset je nákladovo efektívny už od približne 500 kusov, pretože čím viac tlačíte, tým menej platíte za jeden výtlačok. Pri menších objemoch je vhodnejšie porozmýšlať nad digitálnou tlačou, avšak tu môžeme naraziť na technologické obmedzenia. Ofsetová tlač tak ostáva najrozšírenejšou technológiou tlače. Moderné ofsetové stroje sú riadené pomocou počítača, čo zvyšuje spoľahlivosť a kvalitu celého tlačiarenského procesu. Ak potrebujete tlačiť plagáty,letáky,alebo obalové materiály, využite možnosť nezáväznej kalkulácie na našej webstránke

Comments are closed.