Čo je to gynekomastia?

Gynekomastia je chorobné zväčšenie prsnej žľazy. S týmto stavom sa najčastejšie stretávame u mladých mužov v období puberty alebo naopak u mužov vyšších ročníkov. Pokiaľ dôjde iba k nahromadeniu tukového tkaniva v oblasti mužského hrudníka, hovoríme o pseudogynekomastii. Samotný názov gynekomastia (gynecomastia) pochádza z gréckeho “gyne” – podobný žene a “mastos” – prsník. V dospelej populácii sa s gynekomastiou stretneme u 30-40% populácie mužov. Častý je výskyt u adolescentných chlapcov, ktorý je zhruba 60-75%.

Pri určení choroby sa zisťuje celkový zdravotný stav a prípadné kontraindikácie výkonu operácie.
U gynekomastii môže byť pred operáciou požadované vyšetrenie endokrinológom. Pri vyšetrení pacienta sa zistí, či je jeho stav vhodný k operačnému riešeniu a aká technika bude pri operácii použitá.

Druh použitej anestézie a rozsah operačného výkonu je závislý na lokálnom stave, tj veľkosti prsnej žľazy, množstvo tukového tkaniva v oblasti pŕs a elasticite kože. Okrem štandardného predoperačného vyšetrenia pred zákrokom v celkovej anestézii, ktoré vykonáva praktický lekár zhruba sedem až desať dní pred výkonom, nie sú nutné ďaľšie vyšetrenia. Ak je operácia gynekomastie doporučená z endokrinologickej indikácie, je hradená zo zdravotného poistenia.

Comments are closed.